Môn toán

Toán lớp 3 trang 48 – Nhân nhẩm, chia nhẩm – SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1

Tính nhẩm

1655573693 531 bai 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

40 x 3 = ?

4 chục x 3 = 12 chục

40 x 3 = 120

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 40 x 3 = 120                     30 x 3 = 90                   200 x 5 = 1000

b) 30 x 5 = 150                     40 x 3 = 120                 50 x 2 = 100

Bài 2

Tính nhẩm.

1655573693 430 b2 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm.

Lời giải chi tiết:

a) 80 : 4 = 20                   600 : 2 = 300                    900 : 3 = 300

b) 240 : 4 = 60                 250 : 5 = 50                      180 : 3 = 60

Bài 3

Số?

bai 3 trg 48 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

tl bai 3 trg 48 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button