Môn toán

Toán lớp 3 trang 51 – Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 (tiếp theo) – SGK Chân trời sáng tạo

Thực hành

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

1655579200 758 bai 1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2 : Thực hiện nhân từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

1655579201 60 tr loi bai 1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Luyện tập

Bài 1

Số?

bai 1 trg 52 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Để tìm số quả xoài trong các rổ ta lấy số quả xoài trong mỗi rổ nhân với số rổ.

Lời giải chi tiết:

tl bai 1 trg 52 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

bai 2 trg 52 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính giá trị biểu thức

Bước 2: Chọn kết quả thích hợp với biểu thức

Lời giải chi tiết:

A.  120 x 2 = 240                                   

B. 125 x 2 = 250             

C. 60 x 2 x 3 = 120 x 3 = 360

1655579203 851 tr loi bai 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Tính để biết mỗi bạn sẽ làm việc gì.

1655579204 521 b3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính giá trị các biểu thức

Bước 2: Tìm kết quả tương ứng với biểu thức để tìm việc sẽ làm của mỗi bạn

Lời giải chi tiết:

Tú:          113 x 5 – 562 = 565 – 562 = 3

Tân:         2 : ( 99 – 97 ) = 2 : 2 = 1

Sơn:        82 – 27 – 53 = 55 – 53 = 2

Nam:       82 – 27 x 3 = 82 – 81 = 1

Như vậy Tân và Nam giúp bạn, Tú đi vệ sinh môi trường, Sơn đi trồng cây.

Thử thách

thu thach trg 52 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số bút có trong 5 hộp đủ

Bước 2:  Tính số bút trong 5 hộp khi thiếu 3 cái bút

Bước 3: Chọn biểu thức phù hợp

Lời giải chi tiết:

Số bút có trong 5 hộp đủ là

           12 x 5 = 60 (bút chì)

Vì 4 hộp còn đủ và 1 hộp thiếu ba cái bút nên số bút có trong 5 hộp là

           60 – 3 = 57 (bút)

Biểu thức chỉ cách tính số bút chì trong 5 hộp là C. 12 x 5 – 3

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button