Môn toán

Toán lớp 3 trang 53 – Phép chia hết và phép chia có dư – SGK Chân trời sáng tạo

Thực hành

Bài 1

Viết phép chia theo nhóm 4 (theo mẫu).

1655580980 815 b1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số chấm tròn trong mỗi hình để xác định số bị chia.

Bước 2: Đặt tính và thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 1 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Luyện tập

Bài 1

Tính (theo mẫu).

1655580980 337 bai 1 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

tra loi b 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Tính (theo mẫu).

1655580980 208 bai 2 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

1655580981 660 tr loi bai 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Số?

1655580981 67 bai 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hộp bánh ta lấy số cái bánh để xếp vào hộp chia cho số bánh mỗi hộp.

Thương của phép chia chính là số hộp bánh.

Số dư chính là số bánh còn dư.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Ta điền như sau:

tl bai 3 trg 54 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Vui học

Cáo nhận nhiệm vụ chia đều 18 cái kẹo thành 3 phần.

Cáo chia cho hai chú gấu mỗi chú 5 cái kẹo, phần kẹo còn lại là của cáo.

Em có đồng ý với cách chia này không tại sao?

vv Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

vui hoc trg 54 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Để chia 18 cái kẹo thành 3 phần ta lấy 18 chia 3.

So sánh với cách chia của cáo và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

gggg Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Như vậy mỗi bạn sẽ được 6 chiếc kẹo do đó em không đồng ý với cách chia của bạn cáo

Thử thách

Các con bọ rùa màu vàng và màu đỏ có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo, chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ vàng màu đỏ cùng đậu?

1655580984 190 tt Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Bọ rùa màu vàng chọn lá số 3, 6, 9, 12.

– Bọ rùa màu đỏ chọn lá số 4, 8, 12, 16.

Từ đó tìm số lá sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ màu đỏ cùng đậu.

Lời giải chi tiết:

Bọ rùa màu vàng chọn lá số 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24… như vậy số lá sau bằng số lá trước cộng với 3 đơn vị

Bọ rùa màu đỏ chọn lá số 4, 8, 12, 16, 20, 24… như vậy số lá sau bằng số lá trước cộng thêm 4 đơn vị

Như vậy số lá tiếp theo có cả bọ rùa màu vàng và màu đỏ đậu là số 24.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button