Môn toán

Toán lớp 3 trang 55 – Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số – SGK Chân trời sáng tạo

Luyện tập

Bài 1

Tính nhẩm.

1655582700 406 b1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tính nhẩm 80 : 4 = ?

 8 chục : 4 = 2 chục

Viết 80 : 4 = 20

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

1655582701 63 tr loi b1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Số?

1655582701 116 bai 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

a) 68 : 2 = 34

b) ..?..  : 3 = 17

   17 x 3 = 51

c) 56 : ..?.. = 4

   56 : 4 = 14

Bài 3

Số?

Mẹ xếp đều 28 quả bưởi da xanh vào 2 sọt, mỗi sọt có ..?… quả.

1655582701 584 bai 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Muốn tìm số quả trong mỗi sọt ta lấy số quả bưởi chia cho 2

Lời giải chi tiết:

Ta có 28 : 2 = 14

Mẹ xếp đều 28 quả bưởi da xanh vào 2 sọt, mỗi sọt có 14 quả.

Bài 4

Dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng?

Bạn Khánh cắt một băng giấy thành 4 mảnh dài bằng nhau, mỗi mảnh dài 24 cm.

Băng giấy lúc đầu ..?.. 1 m.

 1655582702 443 bai 4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính độ dài băng giấy lúc đầu = Độ dài một mảnh giấy x 4.

Bước 2: So sánh với 1 m.

Lời giải chi tiết:

Độ dài băng giấy lúc đầu là 24 x 4 = 96 (cm)

Đổi 1 m = 100 cm

Ta có 96 cm < 100 cm

Vậy băng giấy lúc đầu ngắn hơn 1 m.

Khám phá

Các phép chia sau đúng hay sai?

ttt Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Dựa vào kiến thức: Trong phép chia, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

– Thử lại theo công thức đã nêu ở đề bài rồi kết luận.

Lời giải chi tiết:

– Phép tính 47 : 5 = 8 (dư 7) là sai vì số dư lớn hơn số chia.

– Thử lại phép tính 67 : 4 = 16 (dư 1)

Ta có 16 x 4 + 1 = 64 + 1 = 65  

Do đó phép tính 67 : 4 = 16 (dư 1)  là sai.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button