Môn toán

Toán lớp 3 trang 59 – Bảng nhân 6 – SGK Chân trời sáng tạo

Thực hành

Bài 1

Số?

th 1 trg 59 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Đếm thêm 6 đơn vị rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

tl th 1 trg 59 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 6.

1655586266 823 bai 2 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Luyện tập

Bài 1

Tính nhẩm.

1655586267 861 bai 1 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 6.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 1 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Tính.

1655586267 151 bai 2 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Biểu thức chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

– Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a, 6 x 5 x 4 = 30 x 4                        

                  = 120                                                

b, 52 – 6 x 3 = 52 – 18   

                     = 34

c,  6 x 8 : 3 = 48 : 3

                   = 16              

Bài 3

Số?

Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy (xem hình bên).

Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy, cần …?… tờ giấy màu.

bai 3 trg 59 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số tờ giấy màu để dán 1 hộp

Bước 2: Tìm số tờ giấy màu để dán 10 hộp

Lời giải chi tiết:

Ta thấy 1 hộp giấy gồm 6 mặt nên để dán các mặt của 1 hộp cần 6 tờ giấy màu.

Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy , cần 60 tờ giấy màu. (Vì 6 x 10 = 60)

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button