Môn toán

Toán lớp 3 trang 6 – Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 – SGK Cánh diều

Bài 1

Số?

This post: Toán lớp 3 trang 6 – Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 – SGK Cánh diều

bai 1 trang 6 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh để xác định số lượng quả bóng, chiếc đũa, số khối lập phương ở mỗi hình rồi viết số thích hợp vào ô trống.

c) Số liền trước của số đã cho thì bé hơn số đó 1 đơn vị.

    Số liền sau của số đã cho thì lớn hơn số đó 1 đơn vị.

d) Xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của số đã cho và viết số đó thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 1 trang 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Quan sát tranh thực hiện các yêu cầu sau:

1655591537 284 bai 2 trang 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Nêu tên bạn thu gom được nhiều vỏ chai nhựa nhất.

b) Nêu tên các bạn thu gom số lượng vỏ chai nhựa theo thứ tự từ nhiều đến ít.

Phương pháp giải:

So sánh số chai nhựa của 4 bạn để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ta có 95 < 112 < 148 < 165

a) Vậy Hương thu gom được nhiều vỏ chai nhựa nhất.

b) Các bạn thu gom số lượng vỏ chai nhựa theo thứ tự từ nhiều đến ít là Hương, Hải, Xuân, Mạnh.

Bài 3

a) Em hãy ước lượng số con ong, số bông hoa trong hình sau:

bai 3 trang 6 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Em hãy đếm số con ong, số bông hoa ở hình trên để kiểm tra lại.

Phương pháp giải:

– Quan sát tranh xác định số con ong trong mỗi nhóm và số nhóm. Từ đó ước lượng số con ong.

– Tương tự như vậy em ước lượng số bông hoa có trong hình.

Lời giải chi tiết:

a) Có khoảng 30 con ong.

    Có khoảng 23 bông hoa.

b) Trong hình có 32 con ong và 23 bông hoa.

Bài 4

Số ghế ghi trên vé xem biểu diễn ca nhạc của bố và Ngọc là 231 và 232. Em hãy chỉ dẫn giúp hai bố con Ngọc tìm được ghế của mình.

1655591538 941 bai 4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để tìm số ghế của hai bố con Ngọc.

Lời giải chi tiết:

Số ghế của bố và Ngọc là 231 và 232 nên số ghế của bố và Ngọc ở hàng thứ nhất và ở bên trái ghế số 233.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button