Môn toán

Toán lớp 3 trang 60 – Bảng chia 6 – SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1

1655588006 302 bai 1 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 6.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 1 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Số?

1655588007 698 bai 2 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

tl bai 2 trg 60 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Đã tô màu một phần mấy mỗi hình?

1655588007 760 bai 3 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

Bước 2: Kết luận đã tô màu một phần mấy mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

Hình A được chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình A.

Hình B được chia làm 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu $\frac{1}{2}$hình B.

Hình C chia làm 6 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu $\frac{1}{6}$hình C.

Hình D chia làm 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu $\frac{1}{3}$hình D.

Hình E chia làm 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần

Đã tô màu $\frac{1}{5}$hình E.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button