Môn toán

Toán lớp 3 trang 61 – Gấp một số lên một số lần – SGK Chân trời sáng tạo

Thực hành

Bài 1

Nhóm ba bạn lấy các khối lập phương theo yêu cầu.

Bạn Nga lấy 3 khối lập phương.

Bạn Hà lấy gấp 2 lần số khối lập phương của bạn Nga.

Bạn Việt lấy gấp 3 lần số khối lập phương của bạn Nga.

Phương pháp giải:

Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Hà lấy số khối lập phương là 3 x 2 = 6 (khối)

Việt lấy số khối lập phương là 3 x 3 = 9 (khối)

Luyện tập

Bài 1

Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ. Hỏi cả hai thanh sắt dài bao nhiêu xăng–ti–mét?

gg Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm độ dài thanh sắt màu xanh = Độ dài thanh sắt màu đỏ x 3

Bước 2: Tìm tổng độ dài cả hai thanh sắt.

Lời giải chi tiết:

Độ dài thanh sắt màu xanh là

30 x 3 = 90 (cm)

Cả hai thanh sắt dài số cm là

    30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button