Khoa học

Trả lời câu hỏi 1 mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

Trong các lực ở hình đầu bài, lực nào là lực tiếp xúc, lực nào là lực không tiếp xúc?

This post: Trả lời câu hỏi 1 mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

34 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng lý thuyết lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

Lời giải chi tiết

– Lực tiếp xúc: hình b; hình c; hình d

– Lực không tiếp xúc: hình a.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Khoa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button