Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 36 SGK Công nghệ 8

Đề bài

Quan sát ren lỗ (h11.4) và xem các hình chiếu của ren lỗ (h11.5).Em hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh và các mệnh để sau:

Lời giải chi tiết

– Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm

– Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh

– Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm

– Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm

– Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh

Bklearning.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *