Công nghệ

Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 72 SGK Công nghệ 7

Đề bài

Em hãy điền vào vở bài tập nội dung thích hợp vào chỗ trống ở các câu sau đây:

– Rừng còn gỗ khai thác chủ yếu ở nơi đất có độ dốc…

– Rừng còn gỗ khai thác thuộc loại rừng đang có tác dụng…

Lời giải chi tiết

– Rừng còn gỗ khai thác chủ yếu ở nơi đất có độ dốc 15 độ

– Rừng còn gỗ khai thác thuộc loại rừng đang có tác dụng phòng hộ

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button