Công nghệ

Trả lời câu hỏi Bài 30 trang 82 SGK Công nghệ 7

Đề bài

Em hãy quan sát sơ đồ 7 mô tả nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới.

Lời giải chi tiết

– Có 3 nhiệm vụ chính:

+ Phát triển chăn nuôi toàn diện.

+ Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất.

+ Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button