Công nghệ

Trả lời câu hỏi Bài 32 trang 88 SGK Công nghệ 7

Đề bài

Em hãy quan sát sơ đồ trên và chọn xem các ví dụ sau minh họa cho đặc điểm nào?

a) Sự tăng cân của ngan theo tuổi (ví dụ ở phần I).

b) Khối lượng của hợp tử lợn là 0.4 mg, lúc đẻ ra nặng 0.8 đến 1kg, lúc 36 tháng tuổi nặng 200kg.

c) Chu kì động dục của lợn là 21 ngày, của ngựa là 23 ngày.

d) Quá trình sống của lợn trả qua các giai đoạn:

Bào thai → lợn sơ sinh → lợn nhỡ → lợn trưởng thành.

Lời giải chi tiết

– a, b đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi không đồng đều.

– c đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo chu kì.

– d đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi theo giai đoạn.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button