Khoa học

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 103 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Đề bài

1. Hãy nói tên mỗi loại nấm trong hình 18.1.

 181 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. Vì sao nấm không thuộc về thế giới thực vật hay động vật.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

1. Nấm linh chi, nấm kim châm, nấm hương, nấm sò.

2. Nấm không thuộc về thực vật vì nấm không có các đặc điểm đặc trưng của giới thực vật đó là không có chất diệp lục, nấm cũng chưa có các cơ quan dinh dưỡng riêng biệt (như rễ, thân, lá ở thực vật). Sợi nấm chỉ có thể dài ra ở phần ngọn (khác với cây tre, cây mía vừa dài ra ở phần ngọn, vừa dài ra ở từng đốt). 

Nấm không thuộc về động vật vì nấm không có đặc điểm đặc trưng của giới động vật. Động vật phản ứng rất nhanh và có khả năng di chuyển trong khi nấm phản ứng chậm và sống cố định.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button