Địa lý

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 158 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a. Sông

1. Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 1, em hãy mô tả các bộ phận của một dòng sông lớn.

2. Em hãy nêu mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước cho sông.

b. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

1. Em hãy cho biết nước sông, hồ có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất.

2. Đọc thông tin trong mục b, quan sát hình 2 và dựa vào hiểu biết của em, hãy cho biết việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ có thể mang lại những lợi ích gì. Nêu ví dụ.

Câu a1

Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 1, em hãy mô tả các bộ phận của một dòng sông lớn.

1655116361 718 1 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hình 1. Mô hình hệ thống sông

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục a (sông) và quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

Các bộ phận của một dòng sông lớn: sông chính, phụ lưu và chi lưu.

– Phụ lưu: sông đổ vào sông chính.

– Chi lưu: sông thoát nước cho sông chính.

Câu a2

Em hãy nêu mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cung cấp nước cho sông.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong bài mục a (sông).

Lời giải chi tiết:

Mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với nguồn cấp nước sông:

– Sông có nguồn cấp nước là nước mưa: mùa lũ trùng với mùa mưa.

– Sông có nguồn cung cấp nước là tuyết tan: mùa lũ trùng với mùa xuân.

– Sông có nguồn cung cấp nước là băng tan: mùa lũ vào đầu mùa hạ.

Câu b1

Em hãy cho biết nước sông, hồ có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Vai trò của nước sông, hồ đối với đời sống và sản xuất:

– Phát triển giao thông, du lịch;

– Nước sinh hoạt;

– Tưới tiêu;

– Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản;

– Làm thủy điện.

Câu b2

Đọc thông tin trong mục b, quan sát hình 2 và dựa vào hiểu biết của em, hãy cho biết việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ có thể mang lại những lợi ích gì. Nêu ví dụ.

1655116362 13 5 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Đập thủy điện

1655116363 669 22 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Điểm du lịch ven hồ

1655116363 363 23 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

c) Nuôi cá trên hồ

Hình 2. Sử dụng tổng hợp nước hồ thủy điện Hòa Bình

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục b, quan sát hình 2 và dựa vào hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Lợi ích của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ:

– Mang lại hiệu quả kinh tế cao;

– Hạn chế lãng phí nước;

– Góp phần bảo vệ tài nguyên nước.

=> Ví dụ: Hồ thủy điện Hòa Bình được khai thác, sử dụng tổng hợp với nhiều mục đích: cung cấp điện (thủy điện), phòng chống lũ cho Đông bằng sông Hồng, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, giao thông, du lịch, nuôi trông thủy sản.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button