Địa lý

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 153 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

Quan sát hình 2, em hãy:

– Xác định vị trí của các địa điểm trên bản đồ (thuộc đới khí hậu nào).

– Hoàn thành bảng gợi ý theo mẫu sau vào vở để đọc được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Tích-xi, Xơ-un, Ma-li-na.

1655107647 407 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

This post: Trả lời câu hỏi mục 2 trang 153 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

– Nêu đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa của ba địa điểm trên.

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Tích-xi

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xơ-un

malina Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Ma-li-na

1655107648 598 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hình 2. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Dựa vào hình 2 và các biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa tại 3 địa điểm Tích-xi, Xơ-un, Ma-li-na.

Lời giải chi tiết

– Vị trí của các địa điểm trên bản đồ:

+ Tích-xi: Đới lạnh.

+ Xơ-un: Đới ôn hòa.

+ Ma-li-na: Đới nóng.

– Đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Tích-xi, Xơ-un, Ma-li-na:

1655107648 188 4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa:

Tại Tích-xi

+ Nhiệt độ:

Nhiệt độ tháng cao nhất chỉ đạt 8,5oC; trong khi tháng thấp nhất, nhiệt độ xuống tới -29,8oC => Chênh lệch nhiệt độ trong năm rất lớn (38,3oC).

Nhiệt độ trung bình năm rất thấp (-12,8oC).

+ Lượng mưa:

Quanh năm mưa ít, lượng mưa trung bình năm đạt 321 mm.

Tháng cao nhất lượng mưa chỉ đạt 50 mm (tháng 8) và tháng thấp nhất lượng mưa đạt 15 mm (tháng 4).

Tại Xơ-un

+ Nhiệt độ:

Nhiệt độ tháng cao nhất đạt 26,5oC, nhiệt độ tháng thấp nhất xuống -1oC => Chênh lệch nhiệt độ trong năm lớn (27,5oC).

Biên độ nhiệt trung bình năm đạt 13,3oC.

+ Lượng mưa:

Lượng mưa trung bình năm là 1373 mm.

Có sự phân chia thành 2 mùa: mùa mưa (tháng 6 – 9), lượng mưa tháng cao nhất đạt 390 mm (tháng 7); mùa khô (tháng 10 – 5 năm sau), lượng mưa tháng thấp nhất chỉ đạt 20 mm (tháng 1).

Tại Ma-li-na

+ Nhiệt độ:

Nhiệt độ tháng cao nhất đạt 29oC, tháng thấp nhất là 26oC => Chênh lệch nhiệt độ trong năm không đáng kể (3oC).

Biên độ nhiệt trung bình năm cao (đạt 25,4oC).

+ Lượng mưa:

Lượng mưa trung bình năm lớn (2047 mm).

Có sự phân chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa mưa (tháng 6 – 10), lượng mưa tháng cao nhất đạt 440 mm (tháng 8); mùa khô (tháng 11 – 5 năm sau), lượng mưa tháng thấp nhất chỉ đạt 10 mm (tháng 2).

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button