Địa lý

Trả lời câu hỏi mục III trang 13 SGK Địa lí 7

1. Dựa vào bảng 3.1, hãy:

– Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta.

– Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào.

2. Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố.

Câu 1

Dựa vào bảng 3.1, hãy:

– Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta.

– Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào.

hinh 26 dia 9 ddn 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

This post: Trả lời câu hỏi mục III trang 13 SGK Địa lí 7

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng 3.1.

Lời giải chi tiết:

* Nhận xét:

– Số dân thành thị tăng liên tục từ 11360,0 (năm 1985) lên 20869,5 (năm 2003), tăng gấp 1,8 lần.

– Tỉ lệ dân thành thị tăng khá nhanh, từ 18,97% (năm 1985) lên 25,8% (năm 2003), tăng 6,83%.

* Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Tuy nhiên, so với các nước trên thế giới, trình độ đô thị hóa còn thấp.

Câu 2

Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tiễn.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

– Để đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, Hà Nội đã mở rộng quy mô bằng việc sáp nhập tỉnh Hà Tây.

– TP. Vinh đã sáp nhập thêm nhiều xã thuộc huyện Nghi Lộc vào để mở rộng đô thị (xã Nghi Đức, Nghi Ân).

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button