Khoa học

Trả lời câu hỏi thảo luận 5 trang 121 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Quan sát hình 27.3, 27.4 và hoàn thành bảng theo mẫu sau:

1623400770 hoow Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1623400770 3wbp Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1623400770 cpr1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

1623400770 zywj Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button