Khoa học

Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Thành phần nào có trong tế bào động vật?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Thành phần có trong tế bào động vật là: Nhân, màng tế bào, chất tế bào, các bào quan (ti thể, gôngi, lưới nội chất, ribôxôm…)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button