Khoa học

Trả lời câu hỏi thảo luận 7 mục 1 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Xác định chức năng các thành phần của tế bào băng cách nối mỗi thành phần cấu tạo ở cột A với một chức năng ở cột B.

1623144953 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

1-b               2-c              3-a

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button