Khoa học

Trả lời câu hỏi thảo luận 8 trang 88 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Quan sát hình 17.6a, 17.6b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào?

1623145887 yepb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1623145887 crte Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Dấu hiệu cho thấy sự lớn lên của tế bào: các tế bào có sự thay đổi về kích thước và hình dạng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button