Khoa học

Trả lời hoạt động 3 mục 3 trang 119 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

Quan sát Hình 34.12 và hoàn thành bảng theo mẫu sau. Có thể viết thêm các cây mà em biết.

This post: Trả lời hoạt động 3 mục 3 trang 119 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1622435380 kose Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1622435380 1j8k Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1622435380 rjqv Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

1622435380 d4yq Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Khoa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button