Khoa học

Trả lời hoạt động mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

Thí nghiệm 1 (Hình 40.4):

This post: Trả lời hoạt động mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1622450724 yts7 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Chuẩn bị: Giá gắn lò xo lá tròn có dây kéo, xe lăn.

– Bộ thí nghiệm như hình 40.4.

– Dùng dây nén lò xo lá tròn rồi chốt lại. Khi xe đặt ở vị trí A (hình 40.4a), nếu thả chốt thì lò xo bung ra (hình 40.4b), nhưng không làm cho xe chuyển động được.

1. Tại sao lò xo không làm xe chuyển động được?

2. Phải đặt xe ở khoảng nào thì khi lò xo bung ra sẽ làm cho xe chuyển động? Tại sao?

Thí nghiệm 2 (Hình 40.5)

1622450724 ybry Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Chuẩn bị: Hai xe lăn có đặt nam châm.

– Bố trí thí nghiệm như hình 40.5.

– Có phải chỉ khi đẩy xe B cho tới khi tiếp xúc với xe A thì xe B mới làm cho xe A bắt đầu chuyển động không? Tại sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quan sát thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Thí nghiệm 1

1. Lò xo không làm xe chuyển động được vì lực đẩy của lò xo không tác dụng lên xe.

2. Phải đặt xe trong khoảng bên trong đoạn OB thì khi lò xo bung ra sẽ làm cho xe chuyển động.

Thí nghiệm 2

Không phải chỉ khi đẩy xe B cho tới khi tiếp xúc với xe A thì xe B mới làm cho xe A bắt đầu chuyển động. Vì khi gần tiếp xúc với xe A thì lực từ của hai đầu nam châm đã hút chúng lại với nhau làm cho xe A chuyển động.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Khoa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button