Khoa học

Trả lời luyện tập trang 89 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Quan sát hình 17.8, 17.9, hãy cho biết sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?

1623145888 2btk Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1623145888 sg5r Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Sự phân chia của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button