Khoa học

Trả lời vận dụng mục 3 trang 87 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Đề bài

Kể tên những môi trường sống của sinh vật có ở địa phương em (ví dụ: rừng, ao,…) và lấy ví dụ các sinh vật sống trong mỗi môi trường đó.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

– Môi trường ao: cá chép, cá chuối, cá mè, tôm, cua, ếch, lươn,…

– Môi trường trong đất: Giun đất, kiến,…

– Môi trường rừng: hổ, hươu, nai, cỏ tranh, cây lan, cây chuối, cây tre, gấu, chuột, cú mèo,…

– Môi trường biển: cua, hàu, trai, bạch tuộc, ghẹ, mực, sứa,…

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button