Tin học

Vận dụng trang 69 SGK Tin học lớp 6 – Cánh Diều

Đề bài

Hãy tạo một bảng để tóm tắt và trình bày thông tin về dân số, mật độ dân số của nước ta trong 2 biểu đồ sau đây: 

1653900316 471 46 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Quan sát 2 biểu đồ để xác định bảng tạo ra có bao nhiêu cột và hàng.

– Chọn Insert => Table => Chọn số cột và hàng tương ứng.

Lời giải chi tiết

– Bảng có 3 cột (Năm, Mật độ dân số và Số dân) và 3 hàng (hàng 1 điền Năm, hàng 2 điền 2019, hàng 3 điền 2020).

– Insert => Table => Chọn 3 cột 3 dòng.

1653900316 740 48 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Điền thông tin vào bảng như hình dưới đây:

Năm

Dân số

(triệu người)

Mật độ dân số

(người/km2)

2019

96,2

290

2020

97,3

315

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button