Tiếng anh

Vocabulary – 4f. Skills – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Vocabulary

This post: Vocabulary – 4f. Skills – Unit 4: Holidays! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Geographical features

3. Fill in the gaps with rainforest, lake, river, waterfall and island.

(Điền vào chỗ trống với rainforset, lake, river, waterfall và island.)

1. T’Nưng is a(n) __________ in Vietnam. It’s very deep.

2. Cát Tiên National Park is home to the largest tropical ___________ with amazing wildlife.

3. Phú Quốc is a very popular ___________with sandy beaches.

4. Dambri is the highest ___________in Lâm Đồng province. It’s 60 m high.

5 Cửu Long is the __________ of Nine Dragons. It’s very long.

4f 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– rainforest (n): rừng nhiệt đới

– lake (n): ao, hồ

– river (n): sông

– waterfall (n): thác nước

– island (n): đảo

Lời giải chi tiết

1. lake

2. rainforest

3. island

4. waterfall

4. river

 1. T’Nưng is a lake in Vietnam. It’s very deep.

(Đàn T’Nưng là một hồ ở Việt Nam. Nó rất sâu.)

2. Cát Tiên National Park is home to the largest tropical rainforest with amazing wildlife.

(Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi có rừng mưa nhiệt đới lớn nhất với các loài động vật hoang dã tuyệt vời.)

3. Phú Quốc is a very popular island with sandy beaches.

(Phú Quốc là một hòn đảo rất nổi tiếng với những bãi biển đầy cát.)

4. Dambri is the highest waterfall in Lâm Đồng province. It’s 60 m high.

(Dambri là thác nước cao nhất tỉnh Lâm Đồng. Nó cao 60 m.)

5 Cửu Long is the river of Nine Dragons. It’s very long.

(Cửu Long là sông của Chín con rồng. Nó rất dài.)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button