Tiếng anh

Vocabulary: Food – 3f. Skills – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Vocabulary Food

This post: Vocabulary: Food – 3f. Skills – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

5. Complete the sentences with toppings, steam, spicy and fry. Which words describe cooking methods?

(Hoàn thành câu với các từ toppings, steam, spicy, và fry. Từ nào miêu tả cách thức nấu ăn?)

1. People __________ potatoes in oil to make chips.

2. My dad puts __________ like mustard and onions on his burger.

3. I add pepper to my soup to make it__________ .

4. Boil the water and __________the carrots for 15 minutes before you serve them.

Lời giải chi tiết

1. fry

2. toppings

3. spicy

4. steam

1. People fry potatoes in oil to make chips.

(Người ta chiên khoai tây trong dầu để làm khoai tây chiên.)

2. My dad puts toppings like mustard and onions on his burger.

(Bố tôi đặt lớp phủ lên trên như mù tạt và hành tây trên chiếc bánh mì kẹp thịt của ông ấy.)

3. I add pepper to my soup to make it spicy.

(Tôi thêm tiêu vào súp của tôi để làm cho nó cay.)

4. Boil the water and steam the carrots for 15 minutes before you serve them.

(Đun sôi nước và hấp cà rốt trong 15 phút trước khi bạn thưởng thức nó.)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button