Tiếng anh

Writing – 3a. Reading – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

Bài 6a

Writing (a short text about your favorite dish)

This post: Writing – 3a. Reading – Unit 3: All about food – Tiếng Anh 6 – Right on!

6. a) Think of your favourite dish. Copy and complete the spidergram in your notebook.

(Nghĩ về món ăn yêu thích của em. Chép lại và hoàn thành sơ đồ mạng nhện vào vở bài tập.)

1624939520 gn45 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

My favourite dish:

(Món ăn yêu thích của tôi: )

– name: fried rice

(tên: cơm chiên)

– ingredients: rice, pork, sausage, eggs, carrots, beans.

(nguyên liệu: cơm, thịt heo, xúc xích, trứng, cà rốt, đậu)

– where popular: everywhere

(nơi phổ biến: khắp nơi)

– why you like it: it’s easy to make, healthy, delicious

(vì sao em thích nó: dễ làm, tốt cho sức khỏe, ngon)

Bài 6b

6. b) Use your notes in Exercise 6a to complete a short text about your favourite dish for a cookery magazine (about 50 words).

(Sử dụng các ghi chú của em ở bài 6a để hoàn thành văn bản ngắn về món ăn mà em yêu thích cho một tạp chí ẩm thực (khoảng 50 từ).)

Special Dishes

____________ is a dish with ____________. It’s a popular dish in ____________ . I like it because it’s ____________.

Lời giải chi tiết:

Special Dishes

Fried rice is a dish with rice, pork, sausage, eggs, carrots and beans. It’s a popular dish in any places you can see. I like it because it’s simple, easy to make, good for my health, and delicious. The ingredients are also cheap. It takes short time to have a perfect dish.

Tạm dịch:

Các món ăn đặc biệt

Cơm chiên là một món ăn với cơm, thịt lợn, xúc xích, trứng, cà rốt và đậu. Đây là một món ăn phổ biến ở bất kỳ nơi nào bạn có thể nhìn thấy. Tôi thích món này vì nó đơn giản, dễ làm, tốt cho sức khỏe và ngon miệng. Các nguyên liệu cũng rẻ. Chỉ mất một thời gian ngắn để có một món ăn hoàn hảo.

Từ vựng

1. flavour gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. pie gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3. meal gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

4. chef gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

5. recipe gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

6. lemon cake 1624960331 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

7. chocolate gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

8. ice cream1624444757 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

9. ingredient gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

10. dish gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng anh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button