Writing – Trang 8 Unit 7 VBT tiếng anh 7 mới

Bài 1

1.      Make up sentences using the words and phrases given.

(Viết các câu sử dụng từ và cụm từ cho sẵn)

 

Lời giải chi tiết:

Example:

we / used / school / on / foot.

→ We used to go to school on foot. 

about / 30 km / my town / Ha Long Bay /.

ð  It’s about 30 km from my town to Ha Long Bay. (Nó cách khoảng 30 km từ thị trấn của tôi đến Vịnh Hạ Long)

my family / used / go / holiday / seaside / summer /.

ð  My family used to go on holiday to the seaside in summer. (Gia đình tôi thường đi nghỉ mát bên bờ biển vào mùa hè)

how / long / it / take / you / Ha Noi / Sa Pa /?

ð  How long does it take you from Ha Noi to Sa Pa? (Mất bao lâu để bạn đi từ Hà Nội đến Sa Pa?)

there / used / be / a / factory / town centre / but / it / move / the /suburbs /.

ð  There used to be a factory in the town centre but it has been moved to the suburbs. (Đã từng có một nhà máy ở trung tâm thị trấn nhưng nó đã được chuyển đến vùng ngoại ô)

you / must / learn / about / road safety / before / riding / your / bike / road /.

ð  You must learn about road safety before riding your bike on the road. (Bạn phải tìm hiểu về an toàn đường bộ trước khi đạp xe trên đường.)

Bài 2

1.      Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words given.

(Viết lại các câu sau sao cho nghĩa của nó không đổi, dùng các từ cho sẵn)

 

Lời giải chi tiết:

1.      The distance from my house to school is about 500 metres. (It)

ð  It’s about 500 metres from my house to school. (Nó cách nhà tôi khoảng 500 mét)

2.      My father went to work by car some years ago, but now he goes by bus. (used to)

ð  My father used to go to work by car, but now he goes by bus (Cha tôi đã từng đi làm bằng ô tô, nhưng bây giờ ông đi bằng xe buýt)

3.      Don’t drive too fast or you’ll have an accident. (If)

ð  If you drive too fast, you’ll have an accident (Nếu bạn lái xe quá nhanh, bạn sẽ gặp tai nạn)

4.      Is it possible to go to Sa Pa by motorbike? (Can)

ð  Can you go to Sa Pa by motorbike? (Bạn có thể đi Sa Pa bằng xe máy không?)

5.      My mother is a careful driver. (drives)

ð  My mother always drives carefully (Mẹ tôi luôn lái xe cẩn thận) 

Bài 3

1.      Can you correct the passage? Write the correct version.

(Bạn có thể sửa lại đoạn văn này không? Viết đoạn văn đúng)

nowadays there are some traffic problems in my town if you come to my town you can see some cattle dogs and chickens run along the roads some boys often play football on the roads too in the morning many people sell and buy things on the road near my house it is very noisy and dangerous. sometimes there are traffic jams people throw litter on the roads and it is very dangerous for people to go through i think every schools in my town should teach the children about the road safety and the children themselves should obey traffic rules

 

Lời giải chi tiết:

Correction:

Nowadays there are some traffic problems in my town.

If you come to my town, you can see some cattle, dogs, and chickens run along the roads. Some boys often play football on the roads too. In the morning many people sell and buy things on the road near my house. It is very noisy and dangerous. Sometimes there are traffic jams. People throw litter on the roads and it is very dangerous for people to go through.

I think every schools in my town should teach the children about the road safety and the children themselves should obey traffic rules

Dịch đoạn văn:

Ngày nay có một số vấn đề giao thông trong thị trấn của tôi.

Nếu bạn đến thị trấn của tôi, bạn có thể thấy một số gia súc, chó và gà chạy dọc theo các con đường. Một số cậu bé cũng thường chơi bóng đá trên đường. Buổi sáng nhiều người bán và mua đồ trên đường gần nhà tôi. Nó rất ồn ào và nguy hiểm. Đôi khi có kẹt xe. Người ta vứt rác bừa bãi trên đường và rất nguy hiểm cho người đi qua.

Tôi nghĩ rằng mọi trường học trong thị trấn của tôi nên dạy cho trẻ em về an toàn đường bộ và chính trẻ em nên tuân thủ luật lệ giao thông

 

  Bklearning.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *